ŠTEVILKA LISTE: 11

Seznam kandidatov za volitve v občinski svet

Predlagatelj: Luka Manojlović in skupina volivcev
Ime liste: GORIŠKA.SI, MANOJLOVIĆ-MIKLAVIČ
Luka Manojlović
Letnica rojstva: 1981
Izobrazba: inženir informatike
Delo: informatik
Številka za preferenčni glas: 1

Tina Krog
Letnica rojstva: 1981
Izobrazba: univerzitetna diplomirana kulturologinja
Delo: strokovna sodelavka v socialnem varstvu - oskrba starejših
Številka za preferenčni glas: 2

Gabrijel Fišer
Letnica rojstva: 1982
Izobrazba: doktor medicine, specialist splošne kirurgije
Delo: kirurg
Številka za preferenčni glas: 3

Tanja Gregorič
Letnica rojstva: 1981
Izobrazba: diplomirana ekonomistka
Delo: projektni nabavnik
Številka za preferenčni glas: 4

Neđat Šalja
Letnica rojstva: 1979
Izobrazba: avtoklepar
Delo: urejevalec elektronike
Številka za preferenčni glas: 5

Neža Ušaj
Letnica rojstva: 1983
Izobrazba: diplomirana italijanistka
Delo: vodja pisarne
Številka za preferenčni glas: 6

Jordan Humar
Letnica rojstva: 1983
Izobrazba: diplomirani inženir tehnologije prometa
Delo: operater
Številka za preferenčni glas: 7

Gordana Erdelić
Letnica rojstva: 1989
Izobrazba: vzgojitelj predšolskih otrok
Delo: samostojna podjetnica
Številka za preferenčni glas: 8

Goran Volk
Letnica rojstva: 1987
Iizobrazba: diplomirani inženir geotehnologije
Delo: pomočnik vodje projektnih del
Številka za preferenčni glas: 9

Elbasana Gaši
Letnica rojstva: 1982
Izobrazba: diplomirana slovenistka
Delo: komercialist
Številka za preferenčni glas: 10

Rasti Humar
Letnica rojstva: 1975
Izobrazba: ekonomist
Delo: direktor
Številka za preferenčni glas: 11

Veronika Jarc
Letnica rojstva: 1995
Izobrazba: diplomirana pravnica
Delo: nabavni referent
Številka za preferenčni glas: 12

Danjel Cotič
Letnica rojstva: 1981
Izobrazba: magister gospodarski inženir
Delo: vodja logistike
Številka za preferenčni glas: 13

Sonja Leskovar
Letnica rojstva: 1971
Izobrazba: srednja medicinska sestra
Delo: medicinska sestra
Številka za preferenčni glas: 14

Saša Hlede
Letnica rojstva: 1973
Izobrazba: doktor medicine, specialist splošne kirurgije
Delo: kirurg plastik
Številka za preferenčni glas: 15

Jasmina Jerant
Letnica rojstva: 1980
Izobrazba: magistrica politologije
Delo: tekstopiska
Številka za preferenčni glas: 16
Andreja Blažko
Letnica rojstva: 1989
Izobrazba: ekonomski tehnik
Delo: receptorka
Številka za preferenčni glas: 17

Martina Volk
Letnica rojstva: 1988
Izobrazba: profesorica angleškega jezika
Delo: poučevanje
Številka za preferenčni glas: 18

Sebastjan Rosa
Letnica rojstva: 1979
Izobrazba: univerzitetni diplomirani etnolog in antropolog
Delo: vodja evropskih projektov
Številka za preferenčni glas: 19

Maja Erjavec
Letnica rojstva: 1987
Izobrazba: univerzitetna diplomirana pravnica
Delo: odvetnica
Številka za preferenčni glas: 20

Matjaž Beltram
Letnica rojstva: 1989
Izobrazba: univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva
Delo: vodja gradbenih projektov
Številka za preferenčni glas: 21

Bobi Mitkov
Letnica rojstva: 1976
Izobrazba: gimnazijski maturant
Delo: delovodja
Številka za preferenčni glas: 22

Svit Trkman
Letnica rojstva: 1986
Izobrazba: univerzitetni diplomirani inženir gozdarstva
Delo: gozdar načrtovalec
Številka za preferenčni glas: 23

Irena Faganeli
Letnica rojstva: 1976
Izobrazba: univerzitetna diplomirana ekonomistka
Delo: strokovna sodelavka
Številka za preferenčni glas: 24

Miha Repič
Letnica rojstva: 1976
Izobrazba: gimnazijski maturant
Delo: komercialist
Številka za preferenčni glas: 25

Simon Markič

Letnica rojstva: 1968
izobrazba: univ. dipl. inženir računalništva in informatike
Delo: informatik
Številka za preferenčni glas: 26

Mark Smerajc
Letnica rojstva: 1973
Izobrazba: natakar – kuhar
Delo: samozaposlen
Številka za preferenčni glas: 27

Marijan Marošević
Letnica rojstva: 1990
Izobrazba: osnovna šola
Delo: upravljalec
Številka za preferenčni glas: 28

Milan Kirjaković
Letnica rojstva:
Izobrazba: ključavničar
Delo: upokojenec
Številka za preferenčni glas: 29

Hranislav Lončar
Letnica rojstva: 1978
Izobrazba: finomehanik
Delo: nabavnik
Številka za preferenčni glas: 30

Silvestra Fak
Letnica rojstva: 1956
Izobrazba: komercialni tehnik
Delo: upokojenka
Številka za preferenčni glas: 31

dr. Klemen Miklavič
Letnica rojstva: 1975
Izobrazba: doktor znanosti
Delo: župan
Številka za preferenčni glas: 32

Nadaljujmo
z napredno
Goriško!

V mandatu 2022 - 2026.

ZA KAJ SE BOMO

zavzemali?

envelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram