Delo za skupnost ostaja temelj gibanja Goriška.si

Gibanje Goriška.si je v zadnjih mesecih doživelo pomembno prelomnico v svojem delovanju. Iz skupine aktivistov smo tako rekoč čez noč zrasli v vodilno politično silo v Mestni občini Nova Gorica. Nedvomno se je po lokalnih volitvah in izvolitvi dr. Klemna Miklaviča za župana naše delovanje precej spremenilo. Goreče izmenjave mnenj o različnih vprašanjih, ki se tičejo tako razvoja Mestne občine kakor tudi splošnih družbenih vprašanj, ki so dolgo v noč potekale zdaj pri enem, zdaj pri drugem aktivistu ter na delovnih sestankih in vikendih na različnih krajih, ter vrsta aktivističnih, pravzaprav kar „gverilskih“ akcij, kakršne so bile denimo nočni pohod in štetje nedelujočih svetilk, živa veriga okrog Vile Rafut in lepljenje in deljenje letakov o različnih dogodkih, so se kar nekoliko umaknile resnemu delu v občinskih dvoranah in hodnikih.

Ljudje so nam zaupali, da začnemo tokrat zares in ne skozi stranska vrata spreminjati podobo Mestne občine Nova Gorica in postanemo glavna sila, odgovorna za njen razvoj. Naši aktivisti so postali člani županovega kabineta, mestni svetniki in člani delovnih teles, kjer s svojimi odločitvami in delovanjem sprejemajo politične odločitve v Mestni občini.

Picture

Prav zato, ker vemo, da so nas ljudje izvolili zato, ker smo začeli kot gibanje, ki je izhajalo iz potreb in pobud ljudi, smo se v soboto, 11. maja, sestali na skupnem delovnem dnevu na Grgarskih Ravnah. Glavna tema, o kateri smo se pogovarjali, je bila predvsem ta, kako ne postati le ena v dolgi vrsti tistih grupacij, ki so se po prihodu na oblast udobno usedle v fotelje in se nikoli več niso približale ljudem in kako vzporedno peljati politično delovanje in aktivizem z delom za skupnost. Dolge in burne razprave so jasno pokazale, da je aktivistični duh v gibanju močan in živ in da obstajata želja in odločenost, da Goriška.si ostaja še naprej gibanje družbeno aktivnih in ne le nov igralec na političnem parketu.

V prihajajočih mesecih bomo nadaljevali z aktivnostmi, s katerimi smo bili prepoznavni v zadnjih letih in s katerimi bomo kot gibanje tudi v prihodnje dokazovali, da mislimo resno in da želimo delovati v dobro ljudem. Še naprej bomo delovali tudi kot gibanje, organizirali predavanja in dogodke, se udeleževali delavnic in prireditev v Mestni občini in okolici, sodelovali s programsko sorodnimi združenji z obeh strani meje in s kritično pisano besedo opozarjali na probleme družbe današnjega časa. Kakor smo ta vikend obiskali Grgarske Ravne, se pogovarjali z domačini in spoznavali njihove potrebe, tako bomo obiskali tudi ostale krajevne skupnosti v občini in se – tako v mestu kot na podeželju – srečevali z občani in prisluhnili njihovim predlogom.

Seveda čisto vsaka želja ali pobuda ni uresničljiva. Prav vsakdo izmed nas si zasluži svoj košček pogače, ki pa ni in ne more biti neskončno velika. Zavezujemo pa se k temu, da se bomo tudi v novi vlogi zavzemali za delitev, ki bo temeljila na pravičnosti in enakopravnosti in ne na vezah, poznanstvih, politični pripadnosti in trkanju na vrata uradov.

envelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram