Za obljubami stojijo uresničeni projekti preteklega mandata.

• Brv čez Sočo
• Prenovljen del Delpinove ulice
• Nov turističnoinformacijski center in center trajnostne mobilnosti s prometno ureditvijo dela Kidričeve ulice
• Nov center za obiskovalce na Sabotinu
• Center tehniške dediščine Kuj.me v Lokovcu
• Obnova gradu Rihemberk z infoteko Natura 2000
• Urejanje turistične ponudbe na Lokvah
• Urejanje vzletišča Lijak
• Nov moderen pokrit bazen
• Urejanje Cankarjeve soseske
• Odprtje muzeja tihotapstva na Pristavi
• Pasji park
• Novo otroško igrišče v Ozeljanu
• Obnova igrišča na Pristavi
• Preureditev nogometnega igrišča ob Kornu
• Ureditev športnega igrišča OŠ Fran Erjavec
• Obnova nogometnega igrišča pri OŠ Kozara
• Prenovljena telovadnica OŠ Frana Erjavca
• Ureditev kolesarske steze po delu Vojkove ulice
• Urejena kolesarska in sprehajalna pot ob Kornu
• Čezmejna kolesarska povezava
• Vzpostavitev sistema izposoje koles Go2Go
• Sistematično urejanje ekoloških otokov
• Prenova prvomajske ulice
• Prometna ureditev trga Evrope
• Ureditev parka miru na Prevalu
• Vzpostavitev tematske poti ob Vipavi
• Vzpostavitev centra ponovne uporabe predmetov »Muca Cupatarica« v Solkanu
• Dokončanje gradnje doma krajanov v Oseku
• Sanacija mestne tržnice
• Gradnja vrtca Grgar
• Energetska sanacija in obnova OŠ Milojke Štrukelj
• Omogočanje razvoja domačega podjetništva na Ravnici
• Začetek urejanja poti na Kapelo
• Postavitev dehidracijskega WC v skateparku
• Dogovor s SENG za zagotavljanje večje varnosti uporabnikov reke Soče
• Pridobitev sofinanciranja za odvodnika Soča in Koren ter protipoplavne zaščite Rožne Doline
• Povečanje kvot subvencioniranega prevoza pitne vode
• Xcenter, vozlišče ustvarjalnih praks
• Stanovanja za mlade v Prvačini
• Izpeljava prvega »rentnega« nakupa stanovanja
• Subvencioniranje obrestnih mer in stroškov najema stanovanjskih kreditov
• Priprava skupnostnega modela za reševanje stanovanjske problematike na podeželju
• Razvoj projekta stanovanjske soseske z javnimi in oskrbovanimi stanovanji v Rožni Dolini (Liskur)
• Reorganizacija in okrepitev oddelka za prostor na MONG
• Povečanje izdaj GD za stanovanja
• Sprostitev gradnje pri projektu Soške vile
• Sprostitev gradnje na območju Majskih poljan in Kemometala
• Krožišče Ajševica
• Preplastitev odseka ceste Lohke–Bate na Banjšicah
• Obnova odsekov in dograditev vodovodov
• Sanacija več plazov
• Rekonstrukcija kotlovnice OŠ Čepovan
• Urejanje reke Vipave s povečanjem protipoplavne zaščite Prvačine
• Obnova kanalizacije Podgrčna*
• Celovita obnova javne razsvetljave
• Načrtovanje poslovne cone Prvačina
• Programi za vključevanje tujcev
• Igralo za gibalno ovirane otroke
• Širitev Unicefovih varnih točk, vključno z mobilno točko na avtobusu
• Poslovna cona Kromberk*
• Ureditev rafutskega parka*
• Ureditev kolesarske steze ob Cankarjevi ulici*
• Zunanji avditorij za knjižnico*
• Urejanje šolskega kareja ob OŠ Milojke Štrukelj*
• Dnevni center za starejše občane*
• Vzpostavitev Skupnostnega centra
• Začetek gradnje novega dela zdravstvenega doma Nova Gorica*
• Vzpostavitev sistema brezplačnih prevozov Go-šofer


*projekt je v izvedbi ali tik pred začetkom
INVESTICIJE
Z zagnanostjo smo realizirali rekordno število investicij. Izvedli smo projekte prejšnjega mandata, pripravili nove in začrtali razvojne smernice skupaj z državo.
6,6 milijona 
za razvoj gospodarstva
1,15 milijona 
neposredne pomoči podjetjem

Soodločanje skozi participativni proračun.

S pobudami občanov in z izjemno angažiranostjo krajevnih skupnosti so bili izvedeni projekti participativnega proračuna.
• Postavitev prikazovalnikov hitrosti v Grgarju
• Doživljajsko igrišče v Borovem gozdičku
• Ureditev večnamenskega prostora ŠRC Solkan
• Javno stranišče na Trnovem
• Polnilna postaja za električna kolesa Trnovo
• Preplastitev igrišča ob POŠ Grgar
• Ureditev križišča pri veterinarskem zavodu
• Ureditev okolice doma krajanov Osek
• Preplastitev igrišča pri OŠ Čepovan
• Obnova ceste v zaselkih Šempas in Vitovlje
• Ureditev Športnega parka Rožna dolina
• Otroško in športno igrišče na Gradišču nad Prvačino
• Ureditev nabrežja Korna
• Nadstrešek v domu krajanov Ravnica
• Asfaltiranje dela ceste Fajdigovšče–Vratca
• Umirjanje prometa v Ozeljanu
• Preplastitev asfaltnega igrišča na Trnovem
• Postavitev klopi ob kolesarski stezi Nova Gorica-Rožna dolina
• Ureditev okolice cerkvice sv. Marije Vnebovzete na Vitovljah
• Ureditev okolice na območju vojaške bolnišnice Osek
• Ureditev spominske sobe v Sokolskem domu
• Ureditev muzeja mizarstva v Solkanu
• Ureditev mladinske sobe v Prvačini
• Učilnica na prostem
• Zasaditev vrtnic ob kromberški vpadnici
• Ureditev vodnega zajetja v Grgarskih Ravnah
• Prireditveni prostor Vitovlje
Z uglednimi mednarodnimi dogodki smo dokazali, da je Goriška že danes sposobna gostiti dogodke na najvišji ravni.
Večji dogodki:
110. obletnica prvega poleta bratov Rusjan • Evropsko prvenstvo v spustu in slalomu (kajak) • Giro d‘Italia • Dirka po Sloveniji (3-krat) • Aeroreli NG – BG – NG • Ultratrail Vipava Valley • Reli Gorica • Svetovni pokal v namiznem tenisu • Corsa della bora

Nagrade

Naše delo je bilo prepoznano na državni in mednarodni ravni, saj smo poleg evropske prestolnice kulture v občino pripeljali tudi lovorike, kot sta zmagovalka evropskega tedna mobilnosti in zlati kamen za najbolj prodorno občino.
  • Naziv "Evropska prestolnica kulture 2025"
  • Zlati kamen za najbolj prodorno občino
  • Zmagovalka evropskega tedna mobilnosti
  • Prvo mesto v natečaju TZS Moja dežela, lepa in gostoljubna
  • Nagrada FIVA culture awards svetovne zveze starodobnikov za odnos do premične kulturne dediščine
  • Naj gostitelj Dirke po Sloveniji
Vir: MONG, Foto: Mateja Pelikan, interni arhivi
envelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram