Kozarec naj bo v teh težkih časih na pol poln

V preteklem tednu sta minili dve leti, odkar je kake tri ure po zaprtju volišč postalo jasno, da bo Klemen Miklavič postal novi župan Mestne občine Nova Gorica ter pričel z realizacijo ambicioznega in dolgoročnega razvoja mestne občine, ki si ga je zastavil skupaj s svojim gibanjem Goriška.si. Kmalu po oblikovanju koalicije in županovega kabineta se je novo občinsko vodstvo lotilo dela s podrobno analizo stanja, ki je iz omar privlekla kar nekaj okostnjakov.

Izkazalo se je, da je občinska uprava potrebna celovite reorganizacije – nova sistemizacija, ki bo povečala njeno učinkovitost, je tik pred vrati. Poleg tega je revizija vseh odprtih projektov, nekateri med njimi naj bi bili takoj po volitvah tik pred pričetkom izvajanja, pokazala, da so številni pomanjkljivo, neustrezno ali pa ne dovolj ambiciozno pripravljeni.

Med njimi gre gotovo izpostaviti industrijsko cono Kromberk-vzhod, glede katere je ob koncu leta 2020 posijala luč na koncu tunela po tem, ko je bilo zaradi vseh zapletov ogroženo sofinanciranje s strani Evropske skupnosti že odobrenega projekta. Občinska uprava je uspešno prebrodila nesoglasja z Direkcijo za infrastrukturo glede priključka na državno cesto, poleg tega je bilo preprojektiranje potrebno tudi zaradi pogojev Zavoda za varstvo narave (prav vse je MONG upoštevala), saj bodoča cona posega v zavarovano območje Natura 2000. Ko se je že zdelo, da bo projekt lahko stekel, je udarila še zahteva Agencije Republike Slovenije po izvedbi celovite presoje vplivov na okolje (CPVO). Sledila je ključna poteza novega občinskega vodstva – državo je uspelo prepričati, da cono uvrsti na seznam nacionalnih prednostnih investicij, s tem preskočiti CPVO ter v zadnjem trenutku priti do gradbenega dovoljenja ter uloviti rok za koriščenje EU sredstev v višini 80 %.

Na mine je novo vodstvo naletelo tudi na področju športa in športnega turizma.  Ob preprojektiranju zimskega bazena, s katerim je zaradi večje energetske učinkovitosti novemu vodstvu uspelo pridobiti 740.000 eur nepovratnih sredstev iz EKO sklada ter z dodatno vgradnjo dvižnega dna povečati uporabnost objekta, se je bilo potrebno ukvarjati z vsaj desetletje zanemarjenim letnim bazenom, ki ga v letu 2021 čaka celovita sanacija. Ta bo občinski proračun oklestila za 800.000 eur. Še pomembnejša zgodba se je odvrtela v zvezi s HIT šport centrom, brez katerega bi skoraj ostala vrsta športnikov na Goriškem. Izdatnemu angažmaju novogoriškega in šempetrskega občinskega vodstva se gre zahvaliti, da objekt ni pristal v zasebni lasti in bil za športne namene za vedno izgubljen. S to uspešno zgodbo je goriški prostor dal jasen signal, da resno računa na potencial športnega turizma kot ene pomembnejših gospodarskih panog.

Velike zgodbe pa MONG gradi na področju čezmejnega sodelovanja in ustvarjanja somestja z Gorico in Šempetrom. Mesec december lahko Novo Gorico obdari z nazivom Evropske prestolnice kulture, za katerega si ekipa strokovnjakov v sodelovanju občinskih vodstev z obeh strani meje prizadeva že nekaj let. Ravno tako v decembru bo zaživela sodobna izposoja mestnih koles GO2GO z izposojevalnicami v vsem somestju. V pričetku leta 2021 pa se bomo lahko sprehodili čez brv preko Soče, ki nastaja pod okriljem Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje in simbolno povezuje obmejno območje.

Ob vsem tem ne gre zanemariti dejstva, da je Covid kriza močno zarezala v naša vsakdanja življenja, tudi v delo občine, z izdatno okleščenim občinskim proračunom in dodatnimi nalogami, s katerimi se vsakodnevno spopada. Vse pozitivne zgodbe, ki se v našem lokalnem okolju v zadnjem obdobju dogajajo, imajo zato še toliko večji pomen in jih velja izpostaviti. Številne med njimi bomo predstavili v prihodnjih tednih in mesecih, ko se bomo nekoliko bolj poglobljeno lotili pozitivnih premikov preteklih dveh let na polju lokalne politike, gospodarstva, infrastrukture, športa, turizma, sociale, okolja, stanovanjske problematike, kulture in drugih področij, ki pozitivno vplivajo na življenja vseh nas – ljudi, ki v tem prostoru živimo in ga soustvarjamo.

Picture
envelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram