Lokalno bo postalo globalno: srečanje lokalnih gibanj

Dne 25.10.2018 smo se na pobudo gibanja Goriška.si zbrali nekateri županski kandidati in predstavniki vzhajajočih lokalnih gibanj, ki vstopajo ali so že vstopili v politični prostor kot nestrankarske tvorbe z nestrankarsko agendo, ki izhaja iz idej in potreb občank in občanov.
 
Združuje nas pristop, ki zavrača zastarele ideološke delitve in v ospredje postavlja reševanje konkretnih problemov ter ljudem in naravi prijazen razvoj domačih krajev. Ustaviti želimo trend siromašenja naših občin, zagotoviti navdihujoče okolje za vračanje izobraženega kadra in preprečiti izseljevanje. Družbeni in gospodarski razvoj utemeljujemo na strateškem razmisleku, znanju, izkušnjah in lokalnih potencialih - predvsem na ustvarjalnih ljudeh ter bogati tehniški, kulturni in naravni dediščini.
 
Na slovenski lokalni politični sceni, pa tudi preko meje, je moč zaznati nastajanje nestrankarskih gibanj, ki z zanesenjaškimi aktivisti, osredotočenostjo na sodobne probleme ter posluhom za ljudi in naravo prinašajo nov veter v javni prostor. Dejstvo, da nas je vedno več, je navdihujoče. Krepi se upanje, da gre za novo obliko demokratične mobilizacije ljudi pri urejanju javnih zadev in upravljanju z lokalno skupnostjo.
 
Vzpostavljamo koordinacijo! Prvo srečanje je bilo namenjeno izmenjavi izkušenj pri delu v lokalni skupnosti ter zastopanju interesov občank in občanov. Prepričani smo, da vzajemno učenje in uporaba primerov dobre prakse za navdih pri aktivnem delu v lokalni skupnosti vodi k boljšim rezultatom in kakovostnejšem delo v lokalnem okolju.
                                                   
Naše srečanje nakazuje tudi velik pomen, ki ga pripisujemo med-občinskemu in med-regijskemu sodelovanju. Skupne so nam številne problematike, zlasti cestne povezave, reševanje stanovanjskega problema, ravnanje z odpadki, itn. Pri naslavljanju teh problemov bomo uspešnejši, če bomo usklajeno zahtevali ustrezno politiko na državni ravni.
 
Vsa gibanja, pobude in društva, ki se v naši pobudi prepoznajo, vabimo, da se nam pridružijo!

envelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram