Načelo razvoja: invalid ni "invalid"

Invalid. Bi torej lahko rekli nesposoben? Nemočen? Bolehen? Ne. Nikakor. Ta neposrečena beseda, ki bi morala že zdavnaj na smetišče, naslavlja osebo, ki ima dolgotrajno telesno, duševno ali katero drugo okvaro, ki jo »zaradi različnih ovir v okolju, neprilagoditev lahko omejuje, da bi enako kot drugi polno in učinkovito sodelovala v družbi« (tako nam to lepo razloži spletni slovar Fran.si). Torej? Sposobnosti ovirane osebe tako niso odvisne le od nje same, ampak v veliki meri od okolja v katerem živi in družbe, ki jo obdaja. Od prilagoditev in odstranitev ovir. Mestna občina Nova Gorica je z listino »Občina po meri invalidov« sprejela pomembno odgovornost: z vsakim korakom njenega razvoja narediti invalidom prijaznejšo občino. Zato je prav vsaka aktivnost obtežena z invalidskim vozičkom, palico za slepe, popolno tišino ali drugo oviro in to z enim samim jasnim  ciljem: izenačiti možnosti in omogočiti enakost pri vključevanju v javno življenje. Brez ovir. Da bi lahko vsi občani in gostje občino polno in učinkovito zaužili. Z ustrezno infrastrukturo in oporo. Cilj resda ni za ovinkom, saj gre za tek na dolge proge, a že zavedanje vodstva občine, da je tek na vozičku še težavnejši, že kaže dejanske in konkretne izboljšave. Vsaka obnova ali novogradnja, ponujena vsebina in informacija, je in bo izvedena v luči pravice do enakega dostopa vseh. 

Dostopnost do prostora, informacij in storitev je namreč pravica vseh in to ne glede na fizične in duševne ovire. Torej ne gre le za robnike, parkirišča in dvigala, saj se ovirane osebe ne le premikajo, ampak hočejo s tem neoviranim premikanjem priti do določenih vsebin, informacij, storitev. Ciljev. Do življenja, ki se neoviranim osebam zdi preveč samoumevno. Zato bi se moral vsak izmed nas pogosteje iz fizično neovirane oblike vživeti v pozicijo gibalno ali kako drugače ovirane osebe ter se vprašati, ali imajo enak dostop do življenja? Prav je, da se za pravice invalidov prav vsi borimo in nanje opozarjamo. In to v njihovi koži. Ni dovolj, da ne parkiramo na parkirna mesta za invalide, ampak da jim omogočimo, da lahko s parkirnega mesta svobodno dostopajo do enakih vsebin kot mi. In to je tudi osnovni cilj razvoja Mestne občine Nova Gorica. 

Čeprav se zavedamo, da je treba še marsikaj izboljšati, nas tolaži misel, da je Mestna občina Nova Gorica odločno ugriznila v problematiko invalidov in vse smernice, zapisane v akcijskem načrtu in Strateškem načrtu dostopnosti vzela zelo zares. Besede na papirju postajajo načelo realizacije. Tako smo lahko prepričani, da bo še naprej povečevala dostopnost fizičnega okolja ter informacij in komunikacij. Župan MONG, dr. Klemen Miklavič, si s svojo ekipo zares srčno in osebno prizadeva, da bi MONG postala dejanska občina brez ovir. In to čimprej. Ta prizadevnost zagotavlja, da bo pri nas invalid res kmalu »valid« - enakovreden član naše družbe in sokrojitelj vsebin. Svoboden in brez ovir. In to ne le na mednarodni dan invalidov, ampak vsak dan.


Zapisala: Tina Krog

envelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram