...

Novi župan dr. Klemen Miklavič in ekipa Goriške.si uradno začela mandat

Picture

​Konstitutivna seja mestnega sveta je preprosteje povedano ustanovno zasedanje, na katerem občinska volilna komisija svetnike uradno seznani z rezultati volitev, temu pa sledita uradna potrditev mandatov župana in svetnikov. Po slovesni zaprisegi in nagovorih starega in novega župana svetniki potrdijo še komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja; to je najpomembnejše delovno telo Mestnega sveta, ki predlaga mestnemu svetu kandidate za delovna telesa, daje mestnemu svetu in županu predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini, obravnava druga vprašanja, ki jih določi mestni svet in podobno.

Včeraj, v četrtek, 20. decembra 2018, se je konstituiral Mestni svet Mestne občine Nova Gorica. S tem so župan dr. Klemen Miklavič in svetniki novega sklica začeli svoj mandat. Ob tej priložnosti je novi župan v svečanem govoru strnil nekaj svojih misli in idej za prihodnji razvoj občine. Konstitutivni seji je sledilo neformalno druženje ob prigrizku in pijači, v katerem so svetniki vseh svetniških skupin in župan drug drugemu zaželeli dobro delo in plodno sodelovanje.

Pozdravni nagovor dr. Klemna Miklaviča je dostopen na povezavi.