Novi župan dr. Klemen Miklavič in ekipa Goriške.si uradno začela mandat

Picture

​Konstitutivna seja mestnega sveta je preprosteje povedano ustanovno zasedanje, na katerem občinska volilna komisija svetnike uradno seznani z rezultati volitev, temu pa sledita uradna potrditev mandatov župana in svetnikov. Po slovesni zaprisegi in nagovorih starega in novega župana svetniki potrdijo še komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja; to je najpomembnejše delovno telo Mestnega sveta, ki predlaga mestnemu svetu kandidate za delovna telesa, daje mestnemu svetu in županu predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini, obravnava druga vprašanja, ki jih določi mestni svet in podobno.

Včeraj, v četrtek, 20. decembra 2018, se je konstituiral Mestni svet Mestne občine Nova Gorica. S tem so župan dr. Klemen Miklavič in svetniki novega sklica začeli svoj mandat. Ob tej priložnosti je novi župan v svečanem govoru strnil nekaj svojih misli in idej za prihodnji razvoj občine. Konstitutivni seji je sledilo neformalno druženje ob prigrizku in pijači, v katerem so svetniki vseh svetniških skupin in župan drug drugemu zaželeli dobro delo in plodno sodelovanje.

Pozdravni nagovor dr. Klemna Miklaviča je dostopen na povezavi.

envelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram