Odločen ne stanovanjski revščini!

Področje stanovanjske problematike na Goriškem se v zadnjem desetletju ni pogosto pojavilo na mizah odločevalcev. Če pogledamo številke, je med letoma 2010 in 2020 Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica letno v povprečju kupil 5 stanovanj in zgradil 3 nova  – torej 8 novih stanovanj za povprečno 151 upravičencev vsako leto. V praksi pa so številke še bolj zgovorne, saj se je npr.  v letu 2016 za 154 upravičencev stanovanjski fond v povprečju povečal samo za 4 stanovanja (vir: SSMONG). 

V gibanju Goriška.si si že od ustanovitve prizadevamo, da se problematika stanovanj v naši občini reši dolgoročno ter celostno. Mestna svetnica Tina Krog opozarja, da nikogar ne smemo pustiti zadaj: »Želimo, da je reševanje usmerjeno v vse generacije in družbene skupine - mlade, socialno ogrožene ter starostnike, ki potrebujejo posebno oskrbo!« 

Prav zato smo v tem mandatu začeli s številnimi aktivnostmi, ki vodijo v smer celovitih rešitev. Med njimi lahko izpostavimo nova neprofitna stanovanja v Prvačini (8), na Streliški (13), v Grgarju (20) ter v Rožni Dolini, kjer poteka postopke sprememb prostorske ureditve za izgradnjo dodatnih 80 neprofitnih stanovanj. Sočasno so stekle aktivnosti za ureditev oskrbovanih stanovanj ob Kornu, gradi se dnevni center ter uvaja možnost rentnega odkupa za starejše.

Začeli smo s potrebnimi aktivnostmi za oblikovanje stanovanjske platforme za somestje Gorice in Nove Gorice, ki bo zajemala informacije, vezane na najem ali nakup stanovanja na območju somestja.

Problematike se pri mladih lotevamo s sprejetjem pravilnika, ki omogoča dodelitev neprofitnih stanovanj prav njim, ter s subvencioniranjem obrestnih mer, da bi jim omogočili čim bolj dostopne kredite za pridobitev nepremičnin. Ob tem preverjamo možnosti, kako bi lahko mladim ponudili tudi poroštvo za kredite, in začenjamo s stanovanjskimi skupnostmi. Precej pozornosti, pomoči in spodbude pa namenjamo tudi zasebni gradnji.

Premajhno število razpoložljivih stanovanj in preveliko povpraševanje po njih sta namreč razloga za visoke cene. Zato se na področju »Majskih poljan« v Novi Gorici zaključuje izgradnja prvega od dveh stanovanjskih objektov s 73 od skupaj predvidenih okoli 140 stanovanj. Na območju »Soških vil« v Solkanu poteka izgradnja 28 stanovanjskih hiš. Z dosego dogovora med deležniki se je sprostil postopek sprejemanja prostorskega načrta »Ronket«, kjer se nam obeta izgradnja 9 večstanovanjskih objektov s skupno do 74 stanovanji. »Povečano število stanovanj bo sprostilo druge stanovanjske kapacitete in posledično vodilo v znižanje cen,« poudarja mestni svetnik in podžupan Simon Rosič.

V Goriški.si zagovarjamo stališče, naj vse zadeve v zvezi s stanovanjsko politiko z enega mesta ureja prav za to ustanovljen Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica. Ta je v svojem programu za obdobje 2020 – 2023 med ključne ukrepe umestil povečanje obsega najemnih neprofitnih stanovanj, povečanje obsega namenskih stanovanj, prostorsko urejanje, pridobivanje zemljišč in ostalega namenskega premoženja, pomoč pri oskrbi meščanov z lastnimi stanovanji (subvencioniranje obrestne mere in stroškov kreditov predvsem na podeželju), razvoj koncepta stanovanjskih zadrug, ipd. 

Področje je bilo dolga leta zapostavljeno, zato urejanje razmer terja čas in energijo, predvsem pa investicije. A kljub temu optimistično verjamemo, da smo na pravi poti. Dolgoročno rešitev vidimo v nadaljevanju aktivnosti in prizadevanj, ki smo jih že začeli. Tudi sami bi si želeli, da bi problematiko lahko rešili hitreje in bolj enostavno, npr. z nagradami za mlade. A smo prepričani, da bi bil tak ukrep ne samo brez večjega učinka, pač bi celo izničil prenekatera prizadevanja, ki vodijo k trajnejši rešitvi. Mestna svetnica Gordana Erdelić poudarja, da nimajo vsi, ki rešujejo svoj stanovanjski problem, enakega izhodišča: »Ne smemo namreč pozabiti na tiste, ki nimajo niti možnosti priti do kredita!« 

Svetniki Goriške.si si želimo, da se dodatni ukrepi za reševanje stanovanjskih stisk izvedejo hitreje. Zato  Stanovanjskemu skladu MONG in upravi MONG predlagamo, da:
- čim prej objavita razpis za subvencioniranje obrestnih mer, ki naj bo posebej usmerjen na mlade, vključno s spodbudo za obnovo hiš na podeželju, ter razpis za rentni odkup stanovanj, in
- nadaljujeta vse aktivnosti za zagotovitev javnih najemnih stanovanj v Rožni Dolini, oskrbovanih stanovanj ob Kornu, dnevnega centra ter predstavitev modelov skupnostnega bivanja, ki lahko predstavljajo možnost reševanja stanovanjskih stisk tistih, ki si lastništva ne morejo privoščiti.

»Stanovanjska revščina namreč trka na vrata vse več ljudem. Bolj kot kadarkoli je čas za ublažitev stisk in aktivacijo socialno usmerjenih politik, ki bodo na pomoč priskočile vsem občankam in občanom, zlasti pa tistim, ki so v stiski, in ne za kratkovidne rešitve, namenjene zgolj peščici,« mestna svetnica Maja Erjavec povzema razloge za iskanje celovite rešitve v nasprotju z morda všečnimi, a kratkoročnimi potezami. 

Svetniška skupina Goriška.si

Picture
envelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram