OLIVER BATAGELJ: „Izguba ŠC Hit bi pomenila korak nazaj v razvojnem smislu športa in skrbi za zdravje občanov!

Društva in zainteresirana javnost so se povezali v civilno iniciativo, ki nasprotuje prodaji Športnega centra Hit in poziva občine, naj poiščejo rešitev za nadaljevanje športne dejavnosti v objektu.

O pomenu ohranitve športnega centra smo se pogovarjali z Oliverjem Batageljem, enim glavnih pobudnikov Civilne iniciative proti prodaji Športnega centra HIT, atletskim trenerjem in nekdanjim uspešnim atletom ter kandidatom liste Goriška.si na zadnjih lokalnih volitvah.

Oliver, pozdravljen. Imaš morda podatek, koliko uporabnikov letno obišče Športni center Hit?

 Natančnega podatka sicer nimam, prepričan pa sem, da je uporabnikov VSAJ 1500 do 2000. Namreč, Športni center Hit je športni objekt, v katerem lahko izvajamo atletsko vadbo, igramo košarko, mali nogomet, rokomet, odbojko, badminton, tenis, skvoš, na razpolago so tudi prostori za ples, za izvedbo vadbe borilnih veščin, pilatesa, aerobike, kotalkanja in drugih oblik rekreativne vadbe, poleg atletske dvorane je fitnes, itd.. Skratka, dvorane, ki bi imela tako kompleksno ponudbo, ni v radiju 50 km. Zavedanje pomena, ki ga ima športna vadba za razvoj in zdravje ljudi, je tudi na Goriškem v porastu, posledično je tudi vse višji delež populacije športno aktivnih in seveda tudi uporabnikov Športnega center Hit.  

Kot glavna razloga za nameravano prodajo lastniki navajajo izgubo, ki jo prinaša center, ter osredotočanje družbe Hit d.d. na osnovno dejavnost, torej igralništvo. Ne morem si kaj, da ne bi bil zaradi tega zaskrbljen in žalosten. Se ti zdi primerno, da se lastniki objekta v regiji z izjemnimi turističnimi potenciali, ugodno klimo in drugimi naravnimi danostmi, osredotočajo zgolj na igralništvo, kljub temu, da so družbene posledice znane in dokazane, in da razvite družbe to dejavnost vse bolj omejujejo?

Odgovor na to vprašanje vidim tudi v kontekstu interpretacije izgube, ki naj bi jo prinašal Športni center Hit. Kaj pomeni relativno nizka izguba (navaja se, da je izguba 150.000 eurov letno, kar je za Hit razmeroma neznaten znesek) v primerjavi s koristnimi učinki, ki nam jih podarja možnost izvedbe raznovrstne športne vadbe za slehernika na Goriškem? V resnici ne pomeni izgube , ampak korist, saj so zadovoljni, bolj zdravi in produktivni ljudje največja vrednota. Med drugim to velja tudi za številne zaposlene v Hit-u, skupaj z njihovimi otroki, ki v velikem številu redno obiskujejo športni center.
Goriška ima s svojimi naravnimi danostmi optimalne pogoje za razvoj športnega turizma, zato se mi zdi sedanja usmeritev Hit-a izključno v igralništvo nesmiselna. Sodobna, odgovorna gospodarska družba se zaveda svoje umeščenosti v okolje in soodvisnosti od njega.

Scenarij, da bi Športni center Hit postal tovarniška hala, se je ljubiteljem športa na Goriškem dolgo zdel skoraj neverjeten, pa vendar se utegne brez odločnega odziva javnosti in lokalnih skupnosti zgoditi prav to. Kako bi v nekaj stavkih strnili pomen tega objekta za goriški prostor?

Odgovor na to vprašanje je deloma podan že zgoraj, dodajam pa naslednje: izguba tega športnega objekta bi pomenila korak nazaj v razvojnem smislu športa in skrbi za zdravje občanov. Glede na to, da so že sedaj vsi športni objekti na Goriškem polno zasedeni in je povpraševanje višje od ponudbe, bi prodaja tega objekta to neravnovesje še drastično povečala. Zaradi tega bi bila dostopnost za izvedbo kvalitetne vadbe na tekmovalni (zelo širok spekter , predvsem za otroke in mlade) in rekreativni ravni zelo okrnjena. Glede na to, da Mestna občina Nova Gorica stavi na razvoj športnega turizma kot prioritetno gospodarsko dejavnost, sem prepričan, da bo tudi občina iskala in našla rešitev za optimalen izhod iz nastale situacije.  

Ne vem, če se spominjaš, ampak midva sva se uradno spoznala prav na atletski stezi ŠC Hit, še preden sva začela sodelovati v gibanju Goriška.si in še preden sva postala skoraj soseda na Rafutu. Jaz kot rekreativec, ki si je na pokriti atletski stezi krepil telo in duha, ti pa kot atletski trener in nekdanji profesionalni športnik. Kaj bi po tvojem mnenju za profesionalne in rekreativne športnike pomenila izguba tega objekta in kaj bi pomenila za športni turizem, gospodarsko panogo, ki jo za razvoj regije vse bolj poudarjamo kot ključno?

Seveda se spomnimBila sva redna uporabnika tega objekta.
Zaradi izjemno močne konkurence, ki je značilna za večino športnih panog, ki se lahko izvajajo v športnem centru Hit, je ohranitev tega objekta nujen pogoj, če želimo še naprej skrbeti za razvoj visoko kakovostnega in vrhunskega športa. Več desetletij sem aktiven kot atletski in kondicijski trener, zato dobro vem, kakšni so ustrezni pogoji za tovrstno vadbo. Vse visoko intenzivne vadbene enote za razvoj hitrosti, eksplozivnosti, moči, tehnike se lahko v zimskem času kvalitetno izvajajo le v pokritih dvoranah z ustrezno podlago, pri primerni zunanji temperaturi. Vadba za razvoj hitrosti, eksplozivnosti, kvalitetne tehnike pri visoki intenzivnosti se izvaja v intervalih, med katerimi so razmeroma daljši odmori (od 2- 4 min.).. Če se le ta izvaja na prostem pri nizkih temperaturah, je težko ohraniti primerno ogretost športnika, to pa drastično poveča možnost poškodb..
Tudi rekreativna vadba, ki obsega širok spekter športnih panog in skupinskih vadb, se izvaja v dvoranah.
V preteklosti je bila Goriška optimalna destinacija za priprave mnogih vrhunski športnikov. Še sedaj je, a v manjšem obsegu, saj v preteklosti nismo skrbeli dovolj za razvoj športnega turizma. Glede na to, da je danes športni turizem prepoznan kot ključna gospodarska panoga v naši regiji, bi pomenila prodaja športnega objekta v Šempetru ignoriranje tega dejstva in usmeritev v golo zaslužkarstvo.
Zadovoljevanje potreb ljudi, med katere danes uvrščamo tudi možnost za izvedbo raznih oblik športne vadbe, naj bi bil tudi cilj humane, civilizirane družbe.

Oliver, za konec mi v nekaj stavkih strni, kateri so ključni cilji Civilne iniciative proti prodaji Športnega centra Hit, kaj pričakujete od lastnikov objekta in kaj od lokalnih skupnosti?

Cilji Civilne iniciative so naslednji :
- preprečiti prodajo ŠC Hit, oziroma, če se prodaja izvede, poskrbeti za to, da se ohrani športni center v celoti (ne glede na lastnika);
- od lastnikov objekta pričakujem, da bodo prisluhnili in upoštevali v gornjih odgovorih navedeno in bodo poskrbeli, da bo delovanje ŠC Hit potekalo nemoteno tudi v bodoče;
- poleg tega pričakujemo, da bo ŠC Hit v kratkem obnovljen, saj je precej dotrajan in bi tako lahko postal objekt, ki bi ga lahko bolje tržili. To bi pomenilo, da tudi lastniki, skupaj z naravnimi danostmi, ki jih premore Goriška, prisegajo na usmeritev, ki stremi k obče koristnemu;
- od lokalne skupnosti pričakujem, da se zave svoje primarne funkcije, to je skrb za dobrobit ljudi oziroma skupnosti na njenem območju. To je tudi izhodišče, na katerem tudi temelji javni interes, kamor sodi tudi zagotovitev primerne športne infrastrukture tako za občane kot tudi širše. Še posebej zato, ker je MONG kot razvojni interes občine poudarila razvoj športnega turizma.

Oliver Batagelj, najlepša hvala za pogovor

Avtor intervjuja: Gabrijel Fišer

envelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram