Postopkovna pravičnost

Na pobudo svetnice svetniške skupine Goriška.si Maje Erjavec so v glavni pisarni za zadovoljstvo občanov Mestne občine Nova Gorica na voljo brošure Vrhovnega sodišča RS s temeljnimi pravnimi informacijami, ki zajemajo razumljive razlage o delovanju sodstva, poteku najpogostejših sodnih postopkov, brezplačni pravni pomoči ter o različnih vlogah na sodišču.

​Svetniška skupina Goriška.si je na seji Mestnega sveta dne 28. 5. 2020 Mestni občini Nova Gorica podala predlog, da se na Združenje občin naslovi pobuda, da bi se pravne informacije zagotavljale tudi v bodoče, in sicer tako, da bi bile brošure projekta Postopkovna pravičnost Vrhovnega sodišča RS na voljo na občinah, upravnih enotah, centrih za socialno delo ter drugih institucijah oz. javnih prostorih, kjer bi informacije lahko služile občankam in občanom.

Picture

O dostopnosti pravnih informacij je razmišljala aktivistka Goriške.si in mestna svetnica Maja Erjavec:
​​

​V zadnjih mesecih velikokrat slišani nagovor, da smo na isti ladji, je sprožil številne polemike o tem, ali navedeno drži in ali nismo morebiti zgolj v istem morju, razburkanem, viharnem ali v valovih mirnega, dobrega in pravičnega. Moje misli so se pri tem dotaknile vprašanja varovanja in zagotavljanja pravne varnosti vsakega posameznika naše skupnosti, dostopnosti potrebnih pravnih informacij ter tudi ogroženosti vladavine prava v situacijah stiske, negotovosti in merjenja političnih moči.

Pravo je bilo stoletja podrejeno politiki ter tudi religiji, vendar je s pojavom pravne države, kot odzivom na avtoritarno, policijsko državo, postalo temeljno načelo moderne, liberalne in demokratične države ter si uspelo pridobiti pozitivno moč, ki omogoča uravnotežen razvoj posameznika in družbe. Odseva tako skozi pravne norme, kot tudi delovanje pravnih institucij in dosledno spoštovanje načela delitve oblasti ter sistema zavor in ravnovesij, ki je izziv zlasti kriznih situacij.

Ker ima zakonodaja velik vpliv na poslovanje podjetij in življenje posameznikov, je pomembno prizadevati si za njeno dostopnost. Podpirajmo načine, da bo predstavljena in razumljiva sleherniku, da bo pomoč in ne ovira pri uveljavljanju naših pravic ter razumevanju naših dolžnosti. Vsak korak bližje posamezniku, zlasti prava neuki in ranljivejši populaciji, je korak v smeri utrjevanja vladavine prava. Je korak v smeri pravičnosti, varstva človekovih pravic, ustavnosti, zakonitosti in sorazmernosti. Vsako pojasnilo je korak bližje pravni enakosti, ne glede na znanja, poznavanje uradnega jezika, finančno sposobnost ali osebne okoliščine posameznika, ki se znajde v takšni ali drugačni situaciji, ki od njega terja izvrševanje pravnih možnosti.

Če bomo v viharjih moči ohranili ravnovesje, negovali načela pravne države, spoštovali delitev posameznih vej državne oblasti, še naprej zagotavljali neodvisnost sodstva in zagovarjali pomen vnaprej postavljenih splošnih pravnih norm, bo v situacijah, ki od nas terjajo jasne argumente za ravnanja ter skrbne premisleke za vsakršne ukrepe, pravna varnost ostala ena od temeljnih vrednot naše civilizacije, vladavina prava pa bo zaživela z vsem svojim odsevom.

V pohvalo projektu Postopkovne pravičnosti, zahvalo Vrhovnemu sodišču RS za dostavo informativnega gradiva na Mestno občino Nova Gorica ter tudi v pozdrav dostopnosti pravnih informacij ter skrbnosti zakonodajalca pri ohranjanju enakosti orožij v pravnih postopkih,

mestna svetnica MONG Maja Erjavec

envelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram