“Pot, ko se občanke in občani organizirajo in soustvarjajo lokalne skupnosti, je pot utrjevanja demokracije in blaginje za vse nas.”

(Dr. Klemen Miklavič, župan Mestne občine Nova Gorica)

Pred slabim letom dni smo se na Mostovni na pobudo gibanja Goriška.si zbrali nekateri županski
kandidati in predstavniki vzhajajočih lokalnih gibanj, ki smo v politični prostor vstopili kot
nestrankarske tvorbe z nestrankarsko agendo, ki izhaja iz idej in potreb občank in občanov. V
soboto, 19. oktobra 2019, smo se ponovno srečali, tokrat v povsem drugačnih vlogah - prav vsi
udeleženci lanskega srečanja smo po volitvah prevzeli v roke krmilo vodenja domačih občin.

Že lani smo ugotovili, da nas združuje pristop, ki zavrača zastarele ideološke delitve in v ospredje
postavlja reševanje konkretnih problemov ter ljudem in naravi prijazen razvoj domačih krajev. Prvo
srečanje je bilo bolj spoznavne narave in namenjeno izmenjavi izkušenj pri delu v lokalni skupnosti
v vlogi opozicije. Prevzem oblasti pa s seboj nosi še veliko večjo mero odgovornosti do občank in
občanov ter številne izzive, s katerimi se prav vsi pri vsakdanjem delu v lokalni politiki spopadamo.

Dr. Zoran Božič, mestni svetnik Goriške.si in moderator okrogle mize, je zbrane vodil skozi
izmenjavo pogledov in mnenj o izzivih prehoda iz opozicije v pozicijo in prevzema vodenja
občinske uprave, o načinu delovanja svetniških skupin ter sodelovanja s koalicijskimi partnerji,
prioritetah občinskih vodstev ter o prvih izkušnjah sodelovanja z državo.

Ker smo že lani velik pomen pripisali med-občinskemu in med-regijskemu sodelovanju ter
ugotovili, da bomo pri naslavljanju teh problemov uspešnejši, če bomo usklajeno zahtevali ustrezno
politiko na državni ravni, je pomemben del pogovora tekel o vlogi združenj občin ter primerih
dobrih praks na tem področju. Ravno tako smo se dotaknili tudi komunikacije z občani in vloge
občinskih glasil ter o vplivu občin na delovanje javnih zavodov.

Na srečanju se je ponovno jasno pokazal izreden pomen povezovanja in sodelovanja na lokalni in
državni ravni, zato bomo podobna srečanja organizirali tudi v prihodnje, k sodelovanju pa vabimo
vsa gibanja, društva in organizacije, ki se v teh idejah prepoznajo.

envelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram