Pravilnik o zasebnosti

PRAVNO OBVESTILO O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV V ZDRUŽENJU GORIŠKA.SI
Predmetno besedilo je namenjeno vaši seznanitvi s pravicami glede varstva osebnih podatkov, ki ste nam jih zaupali za potrebe obveščanja, ter nameni njihove uporabe.


KOMU DAJEM SVOJE OSEBNE PODATKE
Upravljavec osebnih podatkov: Združenje Goriška.si, Ledine 10, 5000 Nova Gorica Vaših osebnih podatkov razen združenja ne obdeluje noben drug pravni subjekt.


ZAKAJ UPORABLJAMO VAŠE OSEBNE PODATKE IN NA KAKŠNI PODLAGI
Za potrebe obveščanja uporabljamo vaš elektronski naslov, ki ste nam ga posredovali ob naročilu na e-novice, in sicer izključno za namen obveščanja o dogodkih med volilno kampanjo 2022.


KDO LAHKO DOSTOPA DO VAŠIH OSEBNIH PODATKOV
Uporabnik vaših osebnih podatkov je glavni koordinator Združenja Goriška.si ter njegov namestnik, ki sta zavezana spoštovati veljavno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov.


HRAMBA VAŠIH OSEBNIH PODATKOV
Vaše osebne podatke, pridobljene na podlagi vašega soglasja, hranimo do prejema preklica privolitve v obdelavo osebnih podatkov oz. zahteve, da obvestil na vaš elektronski naslov ne želite več prejemati.

VAŠE PRAVICE V ZVEZI Z OBDELOVANIMI OSEBNIMI PODATKI
V nadaljevanju vam predstavljamo vse vaše pravice, ki jih imate v zvezi z našo obdelavo vaših osebnih podatkov in zagotavljanjem njihove zakonite in transparentne obdelave.
Vse zahteve v zvezi z vašimi pravicami, opisanimi v nadaljevanju, ter vprašanja v zvezi z vašimi pravicami, lahko pošljete po elektronski pošti na naslov info@goriska.si.
a) Pravica do preklica privolitve
V kolikor želite preklicati že podano soglasje, lahko to kadar koli storite po elektronski pošti na naslov info@goriska.si.
b) Pravica do dostopa
Do vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, lahko na podlagi vložene zahteve kadar koli brezplačno dostopate na enostaven način in v razumnih časovnih presledkih. Za dodatne kopije ali v primeru očitno neutemeljenih ali ponavljajočih se zahtev lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju upravnih stroškov.
c) Pravica do popravka
Na vašo zahtevo brez nepotrebnega odlašanja popravimo ali dopolnimo vaše netočne oz. neažurne osebne podatke, ki jih obdelujemo.
d) Pravica do izbrisa
Vaše osebne podatke, (i) ki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani, (ii) ki se obdelujejo na podlagi preklicane privolitve in za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga, (iii) v zvezi z obdelavo katerih ste ugovarjali, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, ali tiste, (iv) ki so bili obdelani nezakonito, na vašo zahtevo brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo.
e) Pravica do omejitve obdelave
Obdelavo osebnih podatkov na vašo zahtevo omejimo, kadar (i) oporekate njihovi točnosti (v tem primeru bomo obdelavo osebnih podatkov omejili za čas preverjanja točnosti teh podatkov), (ii) je njihova obdelava nezakonita a želite namesto njihovega izbrisa zgolj omejiti njihovo obdelavo, (iii) jih ne potrebujemo več za namene obdelave, vendar jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali (iv) ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo podatkov, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. V primeru omejitve se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le s privolitvijo posameznika, na katerega se ti nanašajo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe.
Pred preklicem omejitve obdelave vas o tem vedno obvestimo.
f) Pravica do prenosljivosti podatkov
Vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, na vašo zahtevo posredujemo drugemu upravljavcu, če je to tehnično izvedljivo.
g) Pravica do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu
Če na vašo zahtevo ne odgovorimo v roku 1 meseca ali če vašo zahtevo zavrnemo, lahko vložite pritožbo, za reševanje katere je pristojen Informacijski pooblaščenec.
Pritožbo zaradi zavrnitve je treba vložiti pri upravljavcu v 15 dneh od poteka enomesečnega roka oziroma prejema zavrnilnega odgovora. Zahtevo in pritožbo lahko podate s pomočjo posebnega obrazca, objavljenega na spletnem naslovu Informacijskega pooblaščenca.
Upravljavec osebnih podatkov:
Združenje Goriša.si, Ledine 10, 5000 Nova Gorica
Kontakt odgovorne osebe za varstvo osebnih podatkov v združenju Goriška.si:
Luka Manojlović, info@goriska.si

envelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram