S participativnim proračunom občina dopolnjuje aktivnosti za razvoj podeželja

V preteklem tednu se je zaključila druga izvedba participativnega proračuna v Mestni občini Nova Gorica, preko katere so občani sami predlagali in izglasovali projekte, za katere menijo, da bodo najbolje prispevali k utripu in razvoju okolja, v katerem živijo. V prihodnjih dveh proračunskih letih je MONG za ta namen rezervirala 500.000 eur, od katerih jih bo kar 360.000 namenjenih 21 projektom na podeželju. Da je takšen način razdeljevanja denarja prepoznan kot pomemben, najbolje kaže udeležba občank in občanov na glasovanju, ki je bila na podeželju kar 18 %, v nekaterih krajevnih skupnostih pa presegla 50 %.

V prihodnjih dveh letih bodo na račun participativnega proračuna Grgar, Čepovan in Trnovo bogatejši za prenovljena športna igrišča. Trnovo, kjer je bilo oddanih glasov največ, bo v pridobilo tudi polnilno postajo za električna kolesa ter dehidracijsko stranišče, Ravnica pa pokrit nadstrešek pri domu krajanov. Na drugi strani Planote so občanke in občani sredstva razporedili v prometno varnost, v Lokovcu pa v zamenjavo strehe na bivši trgovini. 

V Vipavski dolini bo na Gradišču postavljeno igrišče za »mlade in stare«, v Prvačini pa urejena mladinska soba. V vasi Tabor so ljudje izglasovali ureditev e-parkirišča, od koder bo vodila prenovljena peš oz. kolesarska pot proti Pedrovemu – edini kraški vasici v občini. Ob vznožju Trnovske planote so občanke in občani največ glasov namenili ureditvi okolice doma krajanov in prireditvenega prostora ter ohranjanju in obogatitvi kulturnozgodovinskih spomenikov v Oseku in Vitovljah ter obnovi podpornega kamnitega zidu v ozeljanskem grajskem vrtu.

Sicer pa je mehanizem participativnega proračuna le dopolnilo drugim aktivnostim za razvoj podeželja. V zadnjih dveh letih je bilo na različnih koncih Goriške izpeljanih kar nekaj večjih projektov, ki pomembno prispevajo k razvoju ruralnega dela občine. V Prvačini je stanovanjski sklad zgradil osem stanovanj, ki so prednostno namenjena mladim družinam. V vsej občini, vključno s celotnim podeželjem, je bila posodobljena javna razsvetljava. Na cesti proti Gradišču so bila zaradi preprečevanja plazenja sanirane brežine cestišča v dolžini 300 m, v Prvačini pa z namenom zmanjšanja poplavne ogroženosti zgrajen štirimetrski protipoplavni nasip. V osnovni šoli Čepovan je bila zamenjana kotlovnica, v OŠ Dornberk obnovljena kuhinja, v Lokovcu pa v celoti prenovljena bivša osnovna šola, v kateri bo nastal center tehnične dediščine KUJ.ME. Za prevoz občanov po nujnih opravilih je bil vzpostavljen sistem GoŠofer, ki poteka pod okriljem društva Slepih in slabovidnih, za pomoč na domu pa ima izvajalec na voljo dva nova avtomobila. 

Tudi na podeželju vedno izraženim potrebam po vlaganju v cestno omrežje je občina namenila veliko pozornosti. Tako se je tudi zaradi bistveno bolj intenzivnega sodelovanja z Direkcijo RS za infrastrukturo na Goriškem preplastilo ali na novo asfaltiralo preko 5 km cest, med katerimi velja izpostaviti sanacijo cestnega odseka Nemci-Lokve, ki bo pomembno prispevala k razvoju turizma v tej priljubljeni turistični destinaciji. Več investicije v cestno omrežje pa gre pričakovati tudi v prihodnjih letih.

​Zapisal: Svit Trkman

Picture
envelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram