Splošni pogoji

Z uporabo strani se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih splošnih pogojih uporabe vsebin strani goriska.si. Uporabnikom, ki se s splošnimi pogoji ne strinjajo, uporabo odsvetujemo.

1. SPLOŠNE DOLOČBE
Vsebina splošnih pogojev uporabe (v nadaljevanju pogoji) spletnega mesta goriska.si se nanaša na pogoje uporabe vsebin na spletni strani goriska.si ter predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom ter uporabniki oz. člani spletne strani goriska.si. Ponudnik spletnih strani goriska.si si pridružuje pravico do spremembe katerega koli dela spletnega mesta in izbrisa katerega koli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila. Z namenom, da bi svojim uporabnikom zagotovil najboljšo možno izkušnjo, se spletno mesto goriska.si neprestano posodablja. Končni uporabnik je seznanjen in se strinja, da se oblika in narava storitev, ki jih zagotavlja spletno mesto goriska.si, občasno spreminjata brez predhodnega obvestila končnemu uporabniku.

2. DEFINICIJE POJMOV
Ponudnik, lastnik, skrbnik spletne strani goriska.si je Združenje Goriška.si, Ledine 10, 5000 Nova Gorica.

Ponudniki poti so ponudniki spletne povezave, ki jo pri njih najemajo uporabniki ali ponudnik.

Uporabnik je vsaka oseba, ki obišče spletne strani goriska.si in
ga na kakršen koli način uporablja (v nadaljevanju uporabnik).

3. OPIS SPLETNE STRANI
goriska.si je spletno mesto gibanja Goriška.si, ki svojim obiskovalcem nudi pregled političnega programa, aktivnosti gibanja in aktualnih dogodkov v MONG.

4. AVTORSKE PRAVICE

Vsebine objavljene na spletnem mestu goriska.si so avtorsko zaščitene in v lasti ponudnika. Uporaba vsebin brez navedbe vira ni dovoljena. Komercialna uporaba vsebin je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic oziroma odkupa pravic. Vsebine so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

5. DOSTOPNOST
Spletna strani goriska.si je praviloma dostopna 24 ur na dan in vse dni v letu. Ponudnik si pridržuje pravico do ustavitev v dostopu do spletnih strani portala zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme. Ponudnik ne jamči dostopnosti do strani portala ob morebitnih izpadih v omrežjih ali kakršnih koli izpadih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja tretjih strank (električno napajanje …) ter višji sili.

envelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram