V mestni občini nova gorica več stanovanj za mlade!

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je na septembrski seji potrdil Pravilnik o dodeljevanju najemnih stanovanj v najem mladim, danes pa je Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica objavil prvi Javni razpis za dodelitev najemnih stanovanj v najem mladim.

Pravilnik o dodeljevanju stanovanj v najem mladim od 18. do 29. leta je pomembna novost, ki jo je Mestna občina Nova Gorica sprejela prvič. Podpora mladim pri procesu osamosvajanja in reševanju svojega stanovanjskega vprašanja v obliki dostopa do najema stanovanja ter posredno pri vzpostavitvi pogojev za oblikovanje lastne družine je ključni dolgoročni cilj, ki zagotavlja kakovostne pogoje mladim za delo in bivanje v Mestni občini Nova Gorica.

S tem dejanjem se pravzaprav simbolno zaključuje del poti od zamisli do izgradnje stanovanjske soseske za v Prvačini, namenjene mladim. Zgrajenih je bilo osem vrstnih hiš z uporabno površino približno 80 kvadratnih metrov, vsaka enota pa ima tudi lasten zunanji atrij. Vrstne hiše ponujajo ugodne bivanjske pogoje za mlade v mirnem okolju, spogledujejo pa se tudi že z izzivi na področju trajnostne mobilnosti, ležijo namreč ob železniški progi Nova Gorica – Ajdovščina in Nova Gorica – Sežana, v bližini pa je načrtovana tudi kolesarska povezava.

V Goriški.si se veselimo skupaj s prvimi prebivalci. Srečno!

Picture
envelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram