V Novi Gorici je teden otroka vse leto

Teden otroka je tudi v Novi Gorici posvečen varnemu otroštvu v okolju, kjer se lahko otrok igra, uči in raste, kjer se njegov glas sliši in je upoštevan.

Za rokav smo ob tej priliki pocukali Majo Erjavec, mestno svetnico iz vrst Goriške.si, ki vodi delovno operativno skupino »Nova Gorica otrokom prijazno UNICEF-ovo mesto« ter si skupaj s članicami prizadeva za aktivno vlogo lokalne skupnosti pri skrbi za njene najmlajše prebivalce.

Ponosna sem na naše mesto, ki pri skrbi za najranljivejše deluje enotno. Ravno včeraj smo zaključili akcijo, namenjeno spodbudi zdravemu življenjskemu slogu in gibanju, in sicer z donacijo športnih rekvizitov OŠ Kozara. Otroci so bili presrečni, mi pa tudi, saj smo s sodelovanjem in povezovanjem zanje naredili nekaj dobrega, nekaj, kar bo imelo učinek na njihov vsakdan.

Akcijo smo sicer začeli že z izobraževanjem Z gibanjem skozi življenje, ki smo ga vsled epidemije žal izvedli online, je pa vsem dostopno na naši spletni strani. Ob koncu šolskega leta smo mlajšim osnovnošolcem podarili kolebnice, s čimer smo prav tako želeli opozoriti na zdrav življenjski slog. Pri akcijah so nam na pomoč priskočila novogoriška podjetja, ki so omogočila realizacijo naših planov in smo jim neizmerno hvaležni. Veliko lahko naredimo skupaj. Ob tej priliki ne morem mimo zahvale srčnim članicam delovno operativne skupine, družbam GEN-I d.o.o., Kolektor Koling d.o.o. in Arctur d.o.o., Mestni občini Nova Gorica in zaposlenim na Mladinskem centru Nova Gorica. Prav sodelovanje in povezovanje javnih in zasebnih akterjev je po moji presoji ključno in predstavlja nepogrešljiv košček mozaika boljšega jutri.

Nova Gorica je  v okviru delovne skupine »Nova Gorica otroku prijazno Unicef-ovo mesto« letos razširila tudi mrežo varnih točk, tako v mestu, kot na podeželju, s čimer bo nadaljevala tudi v prihodnje. Varne točke so se preselile tudi na mestne avtobuse, vsi nosilci točk so bili ustrezno izobraženi, otrokom pa so bile razdeljene nove brošure z zemljevidom in opisom točk, namenjenih le njim. V sklepni fazi je tudi priprava analize stanja otrok, ki bo pomemben temelj nadaljnjega dela na področju otrok v Mestni občini.

Maja je pri skrbi za otroke in mladino izpostavila brezplačne tečaje slovenščine za otroke, mladino in njihove starše ter letos pilotno izvedeni ponovitveni tečaj za tiste, ki so tečaj obiskovali lani. Migracije so ena od značilnosti našega časa, stiske pa so lahko pri najmlajših, ki so zapustili svoje domove ter se spoznavajo z novo kulturo, novimi ljudmi in novo šolo hude. Naša dolžnost je, da jih poskušamo omiliti. Pri tem je ključno prav znanje jezika. Ko začnejo razumeti in uporabljati slovenski jezik se namreč otroci in mladostniki precej lažje vključujejo v izobraževalne procese ter družabne aktivnosti z vrstniki. Tečajev se je lani udeležilo 32 otrok, mladostnikov in njihovih staršev, letos pa tečaj obiskuje že 69, kar je velik uspeh, hkrati pa nepogrešljiva pomoč tujcem pri šolanju, delu in vključevanju v okolje, ki ga tvorimo mi vsi.

V Goriški.si smo veseli, da v našem mestu preko vsega leta potekajo aktivnosti, ki otrokom lepšajo otroštvo, jim zagotavljajo varnost, omogočajo gibanje in brezskrbno igro.

Fotografije: Mateja Pelikan za MONG

envelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram