V občini rekordno število investicij: govorimo lahko o novem razvojnem obdobju

V zadnjih mesecih je bilo v našem mestu in občini mnogo gradbenih delovišč in brnenja delovnih strojev. Nekatere investicije so zaključene, druge pa v polnem razmahu: nova Poslovno-ekonomska cona v Kromberku (prvič po letu 2004), nov vrtec v Grgarju, Vojkova cesta z vzpostavitvijo  kolesarskih poti in  postavitvijo dveh ekoloških otokov, Delpinova ulica, prehod in odvodnjavanje na Kidričevi, odvodnik Koren, Osnovna šola Milojke Štrukelj, pokriti bazen, pa že končana sanacija ceste na Gradišče, protipoplavni nasip pri Prvačini, vodovod Šempas in ureditev okolice šole Šempas … če naštejemo le nekaj največjih projektov. Še več je manjših, kar nekaj jih čaka na začetek del v letu 2022 ali pa so v postopkih pridobivanja sredstev iz evropskih in drugih skladov.

Mestni svet občine je na zadnji seji obravnaval poročilo Nadzornega odbora, ki je pod drobnogled vzel zaključni račun za leto 2020. Veseli nas, da je NO opazil precejšen napredek na področju transparentnosti porabe javnih sredstev, ki kaže na spremenjen način dela v občini in odgovoren odnos do javnega denarja. Kot smotrna, gospodarna ter razvojno naravna je NO ocenil projekta Poslovno-ekonomske cone Kromberk ter samooskrbe Vipavske doline – vzpostavitev spletne tržnice, opozoril pa je na slabšo realizacijo proračuna na področju investicij ter vodstvu občine predlagal, da tudi s kadrovsko okrepitvijo oddelka za investicije temu področju posveti več pozornosti. Po besedah direktorja občinske uprave Marka Mikulina za počasnejšo realizacijo obstaja nekaj objektivnih razlogov, ki pomembno vplivajo na zamude pri investicijah.

Podobno, kot ugotavlja NO, se tudi vodstvo občine zaveda kadrovskih in organizacijskih težav. V javno upravo je zaradi finančnih razlogov in togosti delovnega okolja – oboje je v gospodarstvu precej bolj mikavno – vse težje privabiti ustrezen in kakovosten kader. Do večmesečnih zamikov prihaja tudi zaradi zamud pri pridobivanju vseh potrebnih soglasij na pristojnih ministrstvih in agencijah. Del zamud gre na račun dolgotrajnih postopkov pri pridobivanju služnosti in zemljišč za potrebe gradbenih dovoljenj. Izpostaviti velja še širšo sliko. Zaradi razcveta v gradbeništvu ter številnih gradbenih in infrastrukturnih projektov na ozemlju celotne Slovenije je težko dobiti izvajalce gradbenih del in storitev. Dodatno oviro pa predstavlja javno naročanje, ki s pogojem najnižje cene ne privabi izvajalcev, ki so sposobni zagotoviti ustrezno delovno silo, čemur se namerava občina v bodoče izogniti z dodatnimi razpisnimi pogoji.

Hiter pregled pokaže, da je v naši občini v kateri od faz realizacije več kot 50 »živih« investicij. V Goriški.si nas veseli, da ima občina vse več idej in načrtov za razvojno naravnane projekte. Prepričani smo, da je mogoče z voljo in trdim delom premagati tudi ovire, ki trenutno še preprečujejo hitrejšo izvedbo.

Da se, če se hoče.

Fotografija: Mateja Pelikan (MONG)

envelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram