V občinski proračun mestne občine Nova Gorica se bodo ponovno uvrstile tudi pobude njenih občanov!

Mestna občina Nova Gorica (MONG) bo v letu 2020 ponovila izvedbo mehanizma participativnega proračuna, s čimer se nadaljuje ideja o aktivni vlogi občank in občanov pri razporejanju dela proračunske pogače. Prvič se je participativni proračun izvedel v letu 2017.

Kakor pred tremi leti boste tudi letos občanke in občani lahko sami predlagali projekte, s katerimi bi želeli izboljšati življenjsko okolje v katerem živite, delate ali kako drugače preživljate svoj čas. Ti predlogi morajo ustrezati določenim merilom, med katerimi velja izpostaviti, da mora projekt prispevati k uresničevanju javnega interesa na območju MONG, da je zgornja meja vrednosti projektnega predloga 20.000 € (z DDV), da je poseg pri investicijah, ki pomenijo trajni poseg v nepremičnino, omogočen z veljavnimi prostorskimi akti ter da ne predvideva kompleksnejših investicij v javno infrastrukturo.

Za potrebe izvedbe participativnega proračuna je območje občine razdeljeno na pet enot, ki so oblikovana na podlagi razpršenosti prebivalstva, števila zaselkov v krajevni skupnosti oz. na območju ter oddaljenosti krajevne skupnosti oz. območja od središča mesta. Vsakemu podeželskemu območju bo namenjenih 90.000€, mestnemu pa 140.000€, skupaj torej pol milijona evrov oz. dvakrat več kot pred tremi leti.

Z letošnjo izvedbo se obeta tudi nekaj novosti. Skladno s sodobnimi trendi in trenutno zdravstveno situacijo, se projekt participativnega proračuna seli na splet. Svoj predlog lahko do 18. decembra oddate preko spletnega naslova, kjer boste našli tudi vse ostale relevantne informacije. Sledi pregledovanje posameznih projektov in ugotavljanja njihove skladnosti z merili s strani uprave MONG, med 11. in 17. januarjem pa bo potekalo spletno glasovanje, pri čemer bo vsak občan lahko glasoval po sistemu »denarnice« s 50.000 evri, tako da jih bo porazdelil po projektih glede na njihovo ocenjeno vrednost, pri čemer bo lahko podprl projekte na območju celotne občine.

Pri mehanizmu participativnega proračuna lahko sodelujejo vsi občani in občanke, ki imajo v MONG stalno prebivališče in so v letu 2020 dopolnili vsaj 15 let starosti. Projekti, ki bodo prejeli največ podpore, bodo izvedeni v letih 2021 in 2022, preko spletnega portala pa bo moč spremljati napredek pri njihovi realizaciji.

Vljudno vabljeni k sodelovanju.

envelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram