Zgodovinski dan: ljudje za Goriško brez meja

​Že odzivi na napoved včerajšnjega protesta na Trgu Evrope proti zidovom in ograjam na slovensko-italijanski in tudi drugih mejah so napovedovali velik in odmeven dogodek.

Več kot 1000-glava množica domačinov iz obeh Goric in okolice se je zbrala na simbolnem stičišču obeh mest, kjer sta leta 2004 takratna župana Brulc in Brancati odstranila mejno ograjo, simbolno še enkrat več porušila zid med mestoma ter lokalni, državni in evropski politiki jasno in nedvoumno sporočila, da ljudje, ki tu živimo, meja nočemo več ne na zemljevidih, ne v naravi in ne v glavah ljudi.

Prav za to in za skupni razvoj obeh Goric brez ograj in preprek so se miroljubno izrekli vsi, ki so prišli, in tudi tisti, ki niso utegnili, a so s svojimi pismi in mislimi podpore zasuli naše elektronske predale.

V Goriški.si se zahvaljujemo vsem soorganizatorjem in podpornikom shoda, na čelu s sorodnim gibanjem Forum Gorizia/Gorica.

Sporočilo, ki ga je v svojem govoru med ljudi poslala aktivistka Goriške.si in mestna svetnica Maja Erjavec, v prilogi objavljamo v celoti.

Hvala, Goriška brez mej in ograj!

​FOTO: Nika Zuljan, Tomaž Semenič

envelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram